ด้วยภูมินิเวศจังหวัดพัทลุงที่ติดทะเลและควน (ควนหมายถึงพื้นที่ราบสูง) การปลูกข้าวของภาคใต้จึงมี 2 รูปแบบคือข้าวนา คือปลูกในพื้นที่นาลักษณะเหมือนภาคกลางของประเทศไทย และข้าวไร่คือปลูกในพื้นที่ราบสูงตามร่องสวนใหม่ ในช่วงที่อายุยางพาราไม่เกิน 3 ปีจะยังคงมีแสงแดดส่องลงมาถึงพื้นสวน ในปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวไร่หายไปจำนวนมากเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวและพืชผักในไร่ไว้กิน ความเร่งรีบในการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ มุ่งเน้นทำสวนปาล์มและยางพาราเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้พันธุ์ข้าวและวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวค่อยๆเลือนหายไป

เมื่อวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2562 สวนป่านาโอ่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ได้จัดกิจกรรมสืบสานพิธีกรรมบูชาแม่โพสพประจำปี 2562 เป็นเหมือนกิจกรรมการนัดพบปะพี่น้องที่มีหัวใจเดียวกันรักในทรัพยากร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมกันฟื้นคืนวัฒนธรรมเริ่มด้วยพิธีกรรมไหว้เจ้าที่และพิธีกรรมการรวบข้าว ต่อด้วยกิจกรรมแข่งขันเก็บข้าวด้วยแกะ ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมของชาวใต้ในการเก็บข้าวเป็นรวงด้วยแกะ (แกะหมายถึงอุปกรณ์เกษตรในการเก็บข้าวชนิดหนึ่ง) การละเล่นเป่าปี่ซังคือการนำซังข้าวมาเป่าให้เกิดเสียงเป็นการละเล่นพื้นบ้านในแปลงข้าวของคนในอดีต การทำขวัญข้าวเป็นพิธีกรรมที่ชาวนาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระแม่โพสพที่ปกป้องคุ้มครองข้าวในผืนนาตลอดฤดูเก็บเกี่ยว การประกวดสำรับอาหารข้าวใหม่ ปลามัน มีพี่น้องในแต่ละพื้นที่นำเสนอเมนูเข้าร่วมกันอย่างสนุกสนาน อาทิ แกงน้ำเคยพาโหม คั่วกลิ้งเห็ดแครง น้ำพริกมะอึก แกงเลียง ใบเหรียงต้มกะทิไข่มดแดง และขนมจากสาคูต้น  การประกวดนวดข้าว ถิ่มข้าว(ถิ่มข้าวหมายถึงการตำข้าว) ขวัดข้าว(ขวัดข้าวหมายถึงการฝัดข้าว) การละเล่นดีดลูกสะบ้า เวทีเสวนา กิจกรรม ชม ชิม ชอป จากเครือข่ายชาวนาจังหวัดพัทลุง มีขนมหลากหลายจากข้าวสังข์หยด ทองม้วน ซูชิ ทองพับ ผงจมูกข้าว ผลิตภัณฑ์จากใบพลู ข้าวเม่าข้าวเหนียวดำ ผลิตภัณฑ์ลิปสติกจากน้ำมันข้าว พิซซ่าจากแป้งข้าวพื้นบ้าน กาแฟต้องรอ เมล็ดพันธุ์และต้นไม้ ทั้งแลกเปลี่ยน จำหน่าย และแบ่งปัน นอกจากนี้กลุ่มเกษตรอินทรีย์หัวใจเดียวกันได้มาแบ่งปันการคิดค้นนวัตกรรมเกษตรแบบง่ายๆ ปลูกต้นไม้ไล่ระดับ3ชั้นให้เหมือนป่ามีการทำบ่อน้ำไว้ใต้กระถางสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้ เป็นการประหยัดพื้นที่ด้วย และเตาฟืนอย่างง่ายเน้นเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ได้พลังงานไว้ทำกับข้าว ได้ถ่านมาไว้ใช้เพิ่มอีกด้วย

   

วิถีชีวิตที่เร็วขึ้นทำให้เราต้องรีบเร่งทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ หลงลืมวิถีชีวิตความสุขที่เรียบง่าย การเคารพธรรมชาติประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่เครือข่ายชาวนาจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ และสืบทอดต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน