เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนในการร่วมกันก่อร่างสร้างขบวนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ โดยมีพี่น้องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา และเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานเข้าร่วม การจัดสมัชชาฯที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ จ. พัทลุง จ. ยโสธร และ จ. มหาสารคาม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ถูกจัดขึ้นใน จ. ลำพูน (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562                                                     

การก่อเกิดของสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนใช้รูปแบบจากสมัชชาสุขภาพที่ปัจจุบันเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงที่มาจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับยโยบายสาธารณะ มีธรรมนูญของชุมชนที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนครั้งนี้เราคาดหวังว่าจะเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจนนำไปสู่การร่วมมือจากภาครัฐเอกชน ประชาสังคมในอนาคต

การจัดสมัชชาฯครั้งนี้ มี 5 ประเด็นในการร่วมหารือกับผู้เข้าร่วม ได้แก่

1. ปัญหาการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร

2. การสร้างระบบตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน

3. การแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น หมอกควัน ด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

4. กลไลความร่วมมือ 7 ภาคีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

5. การหนุนเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน    

  

จากการระดมความเห็นทั้ง 5 ประเด็น ขยับไปสู่แนวนโยบายหรือมติสมัชชาฯ ภาคเหนือ โดยมี อ. ยักษ์ (ดร. วิวัฒน์ ศัลกรรมธร) รมต. ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานครั้งนี้ หลังจากที่ระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชนทั้ง 5 ประเด็นแล้ว ได้มีการมอบตุงชัย (ธง) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมขบวนขับเคลื่อนทั้ง 5 ประเด็นในภาคเหนือ ซึ่งคนล้านนาเชื่อว่าตุงหรือธงเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ใช้ในงานมงคลและมหามงคลต่างๆ จะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งชัยชนะ ดังเช่นการร่วมกันขับเคลื่อนเป็นขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   

จากการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนในหลายจังหวัดและประเด็น มติที่ได้จะนำไปสรุปและจัดสมัชชาใหญ่ในภาคกลาง (อิมแพคเมืองทองธานี) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้วางแผนไว้ในช่วงเดือนธันวาคม 2562

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม