การแถลงข่าว…
#สิ่งที่สมคิดไม่ได้บอก: ไม่มีสิทธิบัตรแต่มีอีกหลายหายนะใน #CPTPP

วันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สวนชีววิถี ไทรม้า จ.นนทบุรี

แถลงข่าวโดย…
1.วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
2.ทัศนีย์ วีระกัณฑ์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
3.คำรณ ชูเดชา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
4.เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
5.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล FTA Watch

ความวายป่วงทั้งปวง หากไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP

โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล


Slug: concern issues on CPTPP
Tag: CPTPP, ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก, เมล็ดพันธุ์, สิทธิบัตร,หลักประกันสุขภาพ, FTA,ข้อตกลงการค้าเสรี,
Excerpt:
ไทยกำลังเจรจาเพื่อขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) ท่ามกลาง
ข้อกังวลว่า ดีลการค้านี้จะส่งผลต่อผู้ค้ารายย่อยและผู้บริโภค เพราะกระทบเรื่องใกล้ตัวทั้งเรื่อง เมล็ดพันธุ์ ยา
เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง หรือกระทั่ง การจัดซื้อจัดจ้าง ‘กรรณาการ์ กิจติเวชกุล’ รวมรวมรายละเอียดที่ทั้งกระทรวง
พาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขเองต่างก็กำลังกังวลต่อข้อตกลงขนาดใหญ่กับ 11 ประเทศนี้
In Focus:
● เมื่อสหรัฐอเมริกา ถอนตัวจาก ‘ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก’ หรือ CPTPP ตลาดที่
ไทยจะได้เพิ่มหากเป็นสมาชิก ก็เหลือเพียงเม็กซิโกและแคนาดา ขณะที่อีก 9 ประเทศสมาชิกที่เหลือนั้น
ไทยมีข้อตกลงการการค้าเสรี (FTA แล้วทั้งสิ้น)
ความตกลง CPTPP เป็นกรอบความตกลงการค้าขนาดใหญ่ ที่ต้องจับตาว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อ
สังคมและเศรษฐกิจไทยหรือไม่
ด้านของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็รวบรวมและคาดการณ์ความ ‘วายป่วง’ ที่
อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ผลกระทบกับเกษตรกร ผลกระทบต่อระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
CPTPP ยังบังคับให้เปิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกือบทุกระดับให้กับบริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ในประเทศ อุตสาหกรรมก่อสร้าง

1.ผลกระทบต่อเกษตรกร เมล็ดพันธุ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของไทย
2.ผลกระทบกับผู้บริโภค
3.ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
4.จำกัดพื้นที่การกำหนดนโยบายสาธารณะ
5.ค่าโง่ที่มาพร้อมกับการคุ้มครองการลงทุน