ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในช่วงที่ผ่านมานี้จะเห็นได้ว่ามี พ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้ง ร่าง พ.ร.บ. ข้าว ที่กำลังจะมีการพิจารณาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเนื้อหาในร่างฉบับนี้มีจุดสังเกตหลายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และจำซ้ำเติมเกษตรกรเสียด้วยซ้ำ

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจึงขอแถลงการณ์ให้ยุติการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ข้าว รวมถึงร่าง พ.ร.บ. ทุกฉบับในช่วงที่มีรัฐบาลในสถานะ “รักษาการ” และรอให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกจากประชาชนก่อน
——————————————————————————————————————-

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้วางแผนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ…. ในช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และมีกระแสการต่อต้านจากภาคเกษตรกรและองค์กรทั่วประเทศ จนมีผลให้ สนช. เลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ออกไปเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งเป็นเครือข่ายภาคเกษตรกรทั่วประเทศ และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งจะได้รับผลกระทบถ้าหากร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระ 2-3 นี้ จึงขอยื่นจดหมายต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแถลงการณ์เจตนารมย์สู่สาธารณะในการยุติร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ… จนกว่าจะได้คณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน