กิจกรรมประชาสัมพันธ์ครับ
สำหรับในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีเวทีเสวนาให้ความเห็นทางนโยบายหลายๆครั้ง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะได้เห็นมุมมองทางการเมืองจากว่าที่นักการเมืองจากพรรคต่างๆ ทั้งพรรคเก่า พรรคใหม่

ครั้งนี้เป็นการจัดเวทีเสวนาอีกครั้งครับ ที่ว่าด้วยอาหารและฐานทรัพยากรธรรมชาติ เราจะได้ฟังมุมมอง นโยบาย จากพรรคการเมืองหลายพรรค และติดตามกันครับว่าแต่ละพรรคและเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนจะมีความเห็นประเด็นนี้กันอย่างไร